• Φαράγγι Καμπιών
    Περίπου 48 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα του νησιού συναντάμε τον οικισμό Καμπιά.
  • Φαράγγι Γιόσωνα
    Στα βόρεια του νησιού, στα 32 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, συναντάμε το παραλιακό οικισμό Γιόσωνα με το ομώνυμο Φαράγγι στα νοτιοανατολικά όρια του.

Scroll to top