Σπήλαια

Στην Χίο υπάρχουν πολλά σπήλαια. Από τα πιο γνωστά είναι αυτά στο Άγιο Γάλας και των Ολύμπων. Όλα τα άλλα σπήλαια δεν είναι τουριστικά αξιοποιήσιμα αφού η πρόσβαση είναι από πολύ δύσκολη μέχρι αδύνατη και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.


Scroll to top