• Ρημόκαστρο
  Πάνω από τον οικισμό του Βροντάδου, στο οροπέδιο του Αίπους έχουν ανακαλυφθεί λείψανα αγροτοποιμενικών εγκαταστάσεων...
 • Δασκαλόπετρα – Πέτρα του Ομήρου
  Η πέτρα του Ομήρου ή αλλιώς Δασκαλόπετρα βρίσκεται πάνω από την ομώνυμη παραλία στον Βροντάδο.
 • Ναός Φαναού Απόλλωνα
  Στα νοτιοανατολικά του οικισμού Κάτω Φανά σε έναν χαμηλό λόφο σώζονται λείψανα από το ιερό του Φαναιού Απόλλωνα.
 • Αρχαιολογικός χώρος Εμπορειό
  Στην πλαγιά του λόφου, όπου έχει κτιστεί ο Προφήτης Ηλίας έχουν ανακαλυφθεί ερείπια οικισμού των πρώιμων ιστορικών χρόνων.

Scroll to top